KundaliniyogaKurser för Christina Lagercrantz
Leg.sjuksköterska, lärare och terapeut i medicinsk yoga och kundaliniyoga.

Samtliga kurser startar vecka 3.

tisdagar 18.30 - 19.30
uppehåll vecka 9, 16 och 21
17 tillfällen kostnad 2.500 kr

onsdagar 18.30 - 19.30
17 tllfällen kostnad 2.500 kr
uppehåll vecka 9, 16 och 21

torsdag  18.30 - 19.30 
17 tillfällen kostnad 2.500 kr

uppehåll vecka  9, 16 och 21


Kursavgiften betalas in före kursstart på: 
Nordea plusgiro 634520-1

Kundaliniyoga - medvetenhetens yoga.
Kundaliniyogan ger en helhetssyn på livet. Yogan består av olika rörelser och positioner, andning, hand och fingerpositioner, kroppslås, meditationer och reciterande av mantran. Rörelserna och positionerna är ofta enkla. Den intensiva andningen, eldandning, och användandet av mantran gör yogan extra kraf
tfull.
Ordet kundalini betyder livskraft och yoga betyder att förena. Att göra yoga väcker, stärker och förenar livskraften i kroppen, sinnet och själen.

Enskild session. 
Enskild session är ett terapeutiskt samtal som utgår från ett medicinskt och yogiskt perspektiv. Efter sessionen får du yogaövningar och tekniker för att själv kunna träna hemma och använda yogan som ett självläkningsverktyg. En session tar ca 90 - 120 minuter och kostar 800 kr inklusive uppföljning efter 4 veckor.