Yinyoga                

Aktiv medveten närvaro i stillhet.Djup stretch av bindväv.
 

Yinyoga är en lugn, meditativ form av yoga där vi håller positionerna under längre tid (3 - 5 minuter) och samtidigt är helt närvarande i den fysiska kroppsupplevelsen.
Vi gör positionerna sittande eller liggande på matta och med hjälp av kroppens tyngd slappnar vi av i ställningen. Musklerna är avslappnade för att man ska komma åt att stretcha framför allt bindväven i hö
ft
er, bäcken ben och rygg.

Yogan påverkar kroppens energikanaler och är ett bra komplement till de mer fysiska formerna av yoga eller annan träning. En av nycklarna i Yinyoga är medveten närvaro och medveten, lugn andning. Yinyogan är därför mycket rogivande för sinnet och själen.

Lärare Carina Sjöberg.

Måndagar kl. 18.30 - 20.00. Åtta tillfällen.
start 7 januari 2019.
Pris 1.300 kr.

Onsdagar kl 20.00 - 21.15. Åtta tillfällen.
start 9 januari 2019.
Pris 1.300 kr.


I mån av plats kan man byta mellan dagarna för att ta igen vid sjukdom eller resa.
Lärare Carina Sjöberg, licensierad  Viryogalärare och Yinyogalärare.
Kontakta Carina på mobil 0708-630095 eller
carina.sjoberg@telia.com för anmälan och frågor.