Yinyoga                

Aktiv medveten närvaro i stillhet.Djup stretch av bindväv.
 

Yinyoga är en lugn, meditativ form av yoga där vi håller positionerna under längre tid (3 - 5 minuter) och samtidigt är helt närvarande i den fysiska kroppsupplevelsen.
Vi gör positionerna sittande eller liggande på matta och med hjälp av kroppens tyngd slappnar vi av i ställningen. Musklerna är avslappnade för att man ska komma åt att stretcha framför allt bindväven i hö
ft
er, bäcken ben och rygg.

Yogan påverkar kroppens energikanaler och är ett bra komplement till de mer fysiska formerna av yoga eller annan träning. En av nycklarna i Yinyoga är medveten närvaro och medveten, lugn andning. Yinyogan är därför mycket rogivande för sinnet och själen.

Lärare Carina Sjöberg.Lärare Carina Sjöberg, licensierad  Viryogalärare och Yinyogalärare.
Kontakta Carina på mobil 0708-630095 eller
carina.sjoberg@telia.com för anmälan och frågor.